BGE S.A. działa jednocześnie w dwóch, dynamicznie się rozwijających a jednocześnie powiązanych ze sobą ściśle segmentach rynku – segmencie odnawialnych źródeł energii i segmencie biokomponentów.
 
BGE S.A. wyróżnia się szczególnym podejściem do przedmiotu swojej aktywności i realizuje nowatorski model działania. Ten nowatorski model Spółka BGE S.A. wypracowała po analizie następujących faktów, dotyczących budowy biogazowni rolniczych w Polsce:
  • złożoność procedury formalno-administracyjnej, prowadzącej do wybudowania biogazowni, która odstrasza potencjalnych inwestorów,
  • skomplikowany i trudny proces spełnienia wymagań środowiskowych,
  • konieczność kompetencji w wielu obszarach, którymi producenci rolni nie chcą i nie powinni się zajmować (np. dystrybucja energii oraz uzyskanie satysfakcjonującej ceny),
  • brak dostatecznych środków finansowych na budowę biogazowni u większości producentów rolnych,
  • utrudnienia procesu aplikacji o środki publiczne na dofinansowanie budowy biogazowni oraz skomplikowanie procesu ich prawidłowego rozliczenia,
  • wyższa skuteczność działania w grupie (optymalizacja cen i warunków zbytu energii, efekt synergii),
  • uzyskiwane dzięki działaniu w grupie ułatwienie w wypracowaniu skutecznego modelu zagospodarowania energii cieplnej, powstającej w biogazowni.
Misja jaką Spółka BGE S.A. stara się realizować to „upowszechnianie modelu funkcjonowania rolnictwa w oparciu o biogazownie rolnicze”. Jej wypełnienie daje producentom rolnym możliwość funkcjonowania jako przedsiębiorca, uniezależniony w znacznym stopniu od ryzyk, płynących podstawowej działalności rolniczej, takich jak: wystąpienie nieurodzaju, klęska urodzaju, choroby plonów, powodzie, długotrwałe deszcze, susze. Producent rolny zamienia się w producenta przemysłowego o jasno zdefiniowanych przychodach, uniezależnionego od zmiennego cyklu koniunktury w rolnictwie.
 
Strategię Spółki BGE S.A. wyróżnia racjonalność i partnerstwo w podejściu do poszukiwania i skutecznego podejmowania współpracy z lokalnymi producentami rolnymi. Spółka BGE S.A. przekonuje czytelnością propozycji wspólnego przedsięwzięcia i przywiązuje rolnika do biznesu, który w konsekwencji staje się dla gminy czynnikiem stabilizacyjnym i rozwojowym. Powstaje bowiem mikrocentrum przemysłowe o różnych funkcjach, na które składa się:
  • dystrybucja energii elektrycznej,
  • obiekt oparty o wykorzystanie ciepła z biogazowni (np. suszarnia, produkcja peletu, gorzelnia oraz inne),
  • źródło zaopatrzenia w nawóz naturalny.
Poprzez skuteczność stosowania ekonomicznych i pozaekonomicznych instrumentów ochrony środowiska, efektywność w doborze odpowiednich narzędzi, celność interpretacji przepisów i norm prawnych, Spółka BGE S.A. konsekwentnie staje się kreatorem zmian pozycji rolnictwa w społeczeństwie i gospodarce, będąc gruntownym zapleczem i partnerem dla producentów rolnych.